Dømt for pirat TV

En mann er i Oslo tingrett idømt 6 års fengsel for omfattende ulovlig virksomhet, deriblandt card sharing og ulovlig streaming av tv innhold.

Aftenposten