Bøtlegging av kunder på card sharingsnettverk

Viser til avisartikkel i Drammens Tidende, hvor 219 kunder sluttet til et card sharingsnettverk bøtelegges:

DT.no