Politiet på Finnsnes og Sortland til aksjon mot ulovlig card sharing

Politiet på Finnsnes og Sortland slo til i felles aksjon mot ulovlige card sharingsnettverk i deres
distrikt, etter anmeldelser fra STOP.

Viser til avisartikler i saken:

Nordlys

E24

NRK

BLV

Folkebladet

Mobil