Ubetinget fengsel og erstatningkrav for card sharingsvirksomhet

En svenske ble idømt ett år fengsel og må betale erstatning på nesten 6 millioner kroner, etter brudd mot “lagen avseende viss avkodningsutrustning och bokföringsbrott”, tilsvarende norsk straffelov § 262. Saken ble anmeldt til politiet av STOP på vegne av Canal Digtal Sverige