Ubetinget fængsel og stort erstatningskrav for såkaldt card sharing virksomhed

I Sverige er en person blevet dømt til et års fængsel og må betale næsten seks millioner SEK i erstatning til Canal Digital Sverige AB. Baggrunden er primært overtrædelse af forbuddet mod salg af piratdekodere (lagen avseende viss avkodningsutrustning). Sagen blev anmeldt til politiet af STOP på vegne af Canal Digital