Dom i Marknadsdomstolen

I ärende C 4/08 har idag domen från marknadsdomstolen kommit.

1. Marknadsdomstolen förbjuder A. K. med enskild firma Teknik Kedjan vid vite av sjuhundrafemtiotusen (750 000) kr att i Sverige marknadsföra cardsplittern SmartWi, vilken beskrivs i domsbilagan, eller annan väsentligen likartad utrustning som medger abonnenter av kodade TV-sändningar att, utan godkännande av tjänsteleverantören, samtidigt på olika TV-mottagare tillgodogöra sig fler än en TV-kanal åt gången.

2. A. K. med enskild firma Teknik Kedjan ska ersätta Boxer TV-Access AB, Canal Digital Sverige Aktiebolag och Com Hem Aktiebolags deras rättegångskostnader med fyrahundratjugotvåtusenetthundratjugofem (422 125) kr, allt avseende ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för Marknadsdomstolens dom till dess betalning sker.

Domen finns att ladda hem från Marknadsdomstolen