Erklærer krig mot fotballpiratene

Dagbladets artikel den 26/1 2009