Dom i Malmö tingsrätt

I ett av STOPS äldre ärenden har nu dom fallit  där en person dömts till 3 månaders fängelse för bla brott mot dekoderlagen. Brottet består i att personen annonserat ut och sålt avkodningsutrustning i form a piratkort.

Gärningen är erkänd.