Pirat dömd i Uddevalla

I en dom i Uddevalla tingsrätt har en pirat dömts till dagsböter samt att denne förpliktats att såsom förverkat värde av sålda smarta kort betala 16000:-.