Straffen hæves

Straffen for overtrædelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed § 91 hæves til maksimalt 2 års fængsel.