TV-razzior stoppar fuskande sportbarer

TV-operatörer och programbolag har i samarbete med STOP, Scandinavian TV Organisations against Piracy, genomfört en Krograzzia för att kartlägga i hur stor utsträckning sportbarer och krogar visar bolagens sportsändningar på TV utan giltigt avtal. Kontrollen omfattade ett 60-tal utvalda krogar över hela Sverige och resultatet visar att hela 40% fuskade.

TV-bolagens razzia gav resultat. Det visar sig att fusket är rejält utbrett bland sportbarer. Hela 24 krogar eller knappt 40 procent av de krogar som kontrollerades visade sportsändningar utan att ha giltigt avtal. I Eskilstuna hade ingen av de sammanlagt sex kontrollerade krogarna giltiga avtal och i Norrköping var det en av sju.

“Det utbredda fusket bland sportbarerna kan till viss del bero på okunskap, men avspeglar nog också den bristande respekten för upphovsrätten som finns idag, säger Urban Olsson, säkerhetsansvarig på STOP. Det är viktigt att vi får bukt med det här problemet, framför allt med tanke på det stora antal krogar som faktiskt sköter sig och ser till att träffa giltiga avtal.”

TV-bolagen kommer nu följa upp razzian genom att Kontakta a de barer som visar sportsändningar utan tillstånd och kräva ersättning från dessa. Om parterna inte kan komma överens har TV-bolagen som avsikt att lämna in separata stämningsansökningar till Tingsrätten. Framöver är intensifiering av krograzziorna att vänta, och TV-bolagen avser att öka frekvensen av razziorna redan under hösten.