TV-pirater dömda i marknadsdomstolen

STOP, Scandinavian TV Organisations against Piracy, har vunnit en seger i marknadsdomstolen mot TV-pirater avseende handel med så kallade tomma kort, alltså icke programmerade smarta kort. Marknadsdomstolen förbjuder i och med dagens dom företaget Keycard att marknadsföra tomma kort och programmerare vid vite om 400.000 kr.

STOP har tidigare drivit liknande fall vid marknads- domstolen och dagens dom stödjer de tidigare uttalandena att så kallade tomma kort och programmerare är att betrakta som piratutrustning. Domen är tydlig och domstolen avfärdar i princip samtliga invändningar från Keycard när det gäller alternativa användingsområden för korten.

– Piraternas försök till kringgående av aktuell lagstiftning har så här långt misslyckats, säger Urban Olsson, säkerhetsansvarig på branschforumet STOP. Marknadsdomstolen bekräftar det vi sagt hela tiden, att så kallade ”tomma kort” inte har något annat användnings- område än som piratkort för avkodningsutrustning för TV.

Skådespelaren Tomas Bolme, ordförande i STOP, tillägger:
– Piratintäkter är inget annat än en ren stöld av medel från TV-kanaler, operatörer och upphovsrättsinnehavare – medel som de ärliga tittarna i slutändan måste betala. Men för att vi verkligen ska kunna komma åt denna stöld måste lagen ändras så att innehav av piratkort blir olagligt.

Sverige är ett av de få länderna i Europa som inte har kriminaliserat innehav av piratkort. Idag orsakar TV-piraterna ett intäktsbortfall på hundratals miljoner kronor, pengar som rätteligen borde gå till rättighetsinnehavare såsom skådespelare och producenter samt TV-kanaler och operatörer.