Kampanjen i mediene

Gjennom STOP har Viasat og Canal Digital satt i gang en kampanje mot bruken av piratkort i Norge. Kampanjen omfatter blant annet bruken av detek- tiver og spesialbiler.

Kampanjens formål er å finne flest mulig bakmenn, mellommenn og piratkort- kjøpere. Antipiratkampanjen har vært planlagt i flere måneder. Områder der piratproblemene er størst besøkes. Ved å analysere markedet og sammenligne opplysninger fra analyseinstitutter, autoriserte forhandlere og enkelt- personer, er de mest piratbelastede områder avdekket.

Som et resultat av henvendelser fra flere autoriserte forhandlere om et stigende antall ulovlige kort, besøker kampanjen også forhandlere over hele landet.

Uautoriserte offentlige visninger av betal-TV kanaler i puber og barer kontrolleres av STOP. Slik visning krever avtale med kanaldistributøren.

Det er kjøpt inn biler som er spesial- laget til kampanjen. En av kampanje- bilene, som har en stor parabol på taket, vil bli meget synlig i gatebildet i de byene STOP besøker.

Piratvirksomhet er et problem som skal tas på alvor, og lovgivningen er meget klar på dette området:

Strl. § 262 av 1. august 2001:
«Den som ved å bryte en beskyttelse aller på annen måte rettstridig skaffer seg en vinning ved å få tilgang til fjern- syns – eller radiosignaler, straffes med bøter eller fengsel inntil 1 år.»

Utover de straffemessige konsekvenser er det dyrt å være pirat. Omkostning- ene for en rettssak kan fort bli over
10 000 kroner.

Kampanjen i mediene

Jakt på snikkikkere i Arendal.
Agderposten 4. mai 2004.

I midten av mai var STOP i Porsgrunn.
Varden 16. april 2004

Reportasjen “Parabolpirater ringes inn.”
Aftenposten 27. maj 2004