TV-pirater i Småland häktade idag

En 35-årig TV-återförsäljare och en av dennes anställda häktades i dag i Värnamo tingsrätt misstänkta för brott
mot den så kallade dekoderlagen.

De har sålt piratkort för digital-TV-dekodrar.

Häktningen föregicks av husrannsakan på tre platser där ett antal datorer och piratkort beslagtogs.

– Det här är den kraftigaste signalen hittills från en domstol. Häktningen visar hur allvarligt samhället ser på försäljning av piratkort. Det som gör att det är speciellt med det här fallet är att det handlar om TV-handlare. Återförsäljaren har sålt piratkort i butiken. För oss är det
är extra allvarligt när någon som verkar i TV-branschen
är involverad i piratverksamhet, säger Urban Olsson, säkerhetsansvarig på branschforumet STOP och tillägger:

– Det här sänder en vikigt budskap till alla andra som sysslar med piratförsäljning. När de inser att de kan frihetsberövas tänker de sig nog för en gång till innan de säljer ett piratkort.

Polisen i det aktuella samhället i Småland hade tipsats om att piratförsäljning pågick hos TV-handlaren. I tisdags gjordes husrannsakan på tre platser, däribland i butiken. Förutom att datorer och piratkort beslagtogs anhölls återförsäljaren och en anställd.

Värmamo tingsrätt häktade dem idag för brott mot lagen om förbud beträffande viss avkodningsutrustning, den så kallade dekoderlagen.

– De egentliga vinnarna på att samhället ser allt hårdare på piratverksamheten är TV-tittarna eftersom piratintäkter inte annat är en ren stöld av medel från TV-kanaler, operatörer och upphovsrättsinnehavare, säger skådespelaren Tomas Bolme, ordförande i STOP och tillägger:

– Häktningen bör hämma försäljningen av piratkort men för att verkligen komma åt denna stöld måste lagen ändras så att även innehav av piratkort blir olagligt.

Sverige är ett av de få länder i Europa som inte kriminaliserat själva innehavet av piratkort, bara försäljningen av dem. TV-piraterna orsakar intäktsbortfall på hundratals miljoner, pengar som rätteligen borde gå till rättighetsinnehavare såsom skådespelare och producenter samt TV-kanaler och operatörer.