Domstol förbjuder Sat Teknik i Malmö AB att marknadsföra piratkort

Marknadsdomstolen förbjuder Sat Teknik i Malmö AB att marknadsföra så kallade “tomma kort” som används som piratkort för att olovligen titta på satellit- och kabel-TV-kanaler. Domen är kopplad till ett vite på 400.000 kronor. Dessutom ska bolaget och/eller dess ägare ersätta STOP, Scandinavian TV Organisations against Piracy-Sweden, 186.170 kronor i rättegångskostnader.

– Det är ännu en mycket viktig seger i kampen mot hanteringen av “tomma kort”, säger Urban Olsson, säkerhetsansvarig på branschforumet STOP.

– Marknadsdomstolen bekräftar det vi sagt hela tiden, att så kallade “tomma kort” inte har något annat användnings- område än som piratkort för avkodningsutrustning för TV.

Sat teknik har marknadsfört “tomma kort” via sin webbsajt sedan i december 2000. Sat teknik har gjort stora inköp av de “tomma korten” från en av Skandinaviens ledande grossister, det företag i Randers i Danmark som i går dömdes av Vestre Landsretten, motsvarande hovrätten. Vid husrannsakan hos grossisten i samband med den danska processen påträffades fakturor rörande försäljning till just Sat teknik.

Sat teknik har hävdat att korten har ett flertal användningsområden. Men Marknadsdomstolen lämnar invändningen utan avseende och beskriver bevisvärdet på de dokument som Sat teknik lämnat in “som mycket lågt”.
Marknadsdomstolen konstaterar att “korten är konstruerade för att avkoda TV-sändningar” och att de “rimligen inte har något annat praktiskt användnings- område”.

Programvara och krypteringsnycklar hämtas hem av kunden via Internet.

– Med vitesföreläggandet hoppas vi att det ska innebära slutet för en av de större aktörerna i hanteringen av piratkorten, säger Urban Olsson.

Skådespelaren Thomas Bolme, ordförande i STOP, tillägger:

– De egentliga vinnarna i det här målet är TV-tittarna, eftersom piratintäkter inte är annat än en ren stöld av medel från TV-kanaler, operatörer och upphovsrätts- innehavare. En stöld som leder till högre avgifter för hederliga abonnenter och minskade resurser för producenterna.