Ny viktig dom i Tingsrätten: TV-pirater

Två TV-pirater har fällts i ett principiellt viktigt brottmål för olaglig spridning av s.k. “tomma” piratkort och programmeringsutrustning. I målet som drivits av STOP (Scandinavian TV Organisations Against Piracy) fastslår domstolen att försäljning av oprogrammerade smarta kort, s.k. “tomma” kort avsedda för olovlig avkodning, är olaglig. Utslaget i Tingsrätten innebär att det i fortsättningen blir svårare att sprida piratkort för olovligt tittande på satellit- och kabel-TV kanaler.

Det är första gången som en svensk domstol (Linköpings Tingsrätt) på ett så här uttömmande sätt prövat ett brottmål om “tomma” kort skall betraktas som olaglig avkodningsutrustning. I Tingsrättens dom konstateras nu entydigt att så är fallet. Även tillhandahållande av krypteringsnycklar (koder) är att betrakta som olovligt underhåll av avkodningsutrustningen.

– Tingsrättens utslag är en ny viktig framgång i kampen mot den olovliga piratverksamhet som media- och TV-branschen drabbas av, säger skådespelaren Thomas Bolme, ordförande i STOP. – Den här domen gör det betydligt svårare för TV-piraterna att sko sig på de betalande TV-tittarnas bekostnad. Men ännu mera måste göras. Därför fortsätter STOP att arbeta för bättre lagstiftning och effektivare uppföljning av brott mot dekoderlagen, fortsätter Thomas.

Den nya domen i Tingsrätten är helt i linje med tidigare utslag i Marknadsdomstolen. I två uppmärksammade fall från juni förra året förbjöds liknande marknadsföring av “tomma” kort.
– Piratintäkter är inget annat än en ren stöld av medel från TV-kanaler, operatörer och upphovsrättsinnehavare. Det leder i sin tur till högre avgifter för de hederliga abonnenterna och minskade resurser för producenterna, fortsätter Thomas Bolme. – De egentliga vinnarna i det här målet är TV-publiken, säger Thomas.

För att tittaren ska kunna ta emot kodade TV-sändningar krävs ett s.k. smart-card från satellit- eller kabel-TV operatören. Ett smart-card innehåller elektronik som programmerats av operatören, och som gör det möjligt att avkoda sändningarna när det stoppas in i digitalboxen.

Målet som nu avgjorts i Tingsrätten har handlat om försäljning och marknadsföring av “tomma” kort, programmeringsutrustning m.m. De två personer som dömts, har ägnat sig åt att sprida den olagliga utrustningen via bl.a. Internet. Tingsrätten slår nu reservationslöst fast att de “tomma” korten inte kan användas till något annat än olovlig avkodning.